Selger attraktivt område i Brumunddal: – Det har vært stor forhåndsinteresse

UTE FOR SALG: Området Strand-Pellerviken nord i Brumunddal er nå lagt ut til salg og det har vært stor forhåndsinteresse for det 170 mål store området som Ringsaker kommune skal selge.

UTE FOR SALG: Området Strand-Pellerviken nord i Brumunddal er nå lagt ut til salg og det har vært stor forhåndsinteresse for det 170 mål store området som Ringsaker kommune skal selge. Foto:

Det har vært etterspurt i mange år og endelig starter tomtesalget på Strand-Pellerviken i Brumunddal. 170 mål relativt sentralt i Dala har allerede vekket interesse blant mange aktører.

DEL

Området ligger nord i Brumunddal og spenner seg fra E6 via Pellerviken gård og opp til Ringsakervegen, eller riksveg 212 som den egentlig heter. På oversiden av riksvegen ligger det også 30 mål som inngår i de 170 målene som nå er lagt ut.

– Dette har jo vært et tema i mange år og det har vært mange forespørsler, så jeg vil tro dette er et attraktivt område. Det er nær sentrum og har enkel tilkomst fra hovedfartsårene, sier megler Ingar Finstuen i Innlandet Næringsmekling.

Håper å være langt 1. februar

Nå som næringsområdet ligger ute på det åpne markedet er planen å skaffe interessenter fram til 1. februar. Deretter vil selger, altså Ringsaker kommune, vurdere hvem de ønsker å gå videre med. Og det er ikke nødvendigvis pris som avgjør hvem som får tilslaget. Nye virksomheter, nye arbeidsplasser, arealbehov og reguleringshensyn er noen av kriteriene som kommunen vil vektlegge.

– Det skal nok litt til at vi får fylt opp til 1. februar, men vi håper å være ganske langt da. Her er det ikke antall interessenter som er det vesentlige, men arealbehovet til interessentene. Forhåndsinteressen har vært god og det har vært mange forskjellige aktører inne i bildet, så det kan jo bli litt av en kabal når den tiden kommer, sier Finstuen.

Ulike reguleringer

Noe som kan gjøre den nevnte kabalen til en enda mer krevende øvelse er at det foreligger noe differanser i reguleringsplanen til de to områdene Strand og Pellerviken. Førstnevnte er nærmest sentrum og med det følger krav om urban utforming av bebyggelsen og høy grad av utnytting. Foruten næringsvirksomhet er det mulighet for plasskrevende varehandel i dette området. Pellerviken ligger noe lenger unna sentrum og står sånn sett noe friere når det gjelder utforming og bebyggelse, og kravene til grad av utnytting er noe lavere enn på Strand. Dermed kan område være bedre egnet for næringsvirksomhet enn kommersielle aktører. Dog tillates det i utgangspunktet ikke tung og arealkrevende industri.

På Pellerviken ligger det også et tun som ikke er fredet og følgelig kan rives, men Ringsaker kommune ønsker i utgangspunktet å bevare og gjenbruke tunet og de ønsker gode forslag på hvordan dette kan gjøres.

Næringssjef i Ringsaker kommune, Tor Rullestad, er spent på responsen.

– Dette er jo et helt nytt næringsområde, og hva som skjer er uvisst, men vi tror og håper vi skal få et godt knippe næringsaktører hit. Det er mange år siden kommunen kjøpte dette området og det har vært jevnt med forespørsler angående denne tomta gjennom flere år, sier Rullestad.

Artikkeltags