Kommunen vil ha hjelp til å bygge 28 leiligheter til - behovet er størst i Furnes og Brumunddal

Kommunen vil bygge mer i samspill med private utbyggere. Såkalte tilvisningboliger har igangsatt flere store byggeprosjekter i Ringsaker de siste årene. Men markedet er ikke mettet og kommunen etterlyser flere.