Brannvesenet fant to avvik i Teatersalen

Det ble funnet to avvik når Ringsaker brannvesen gjennomførte branntilsyn i Teatersalen. Foto: Arkiv

Det ble funnet to avvik når Ringsaker brannvesen gjennomførte branntilsyn i Teatersalen. Foto: Arkiv

Ringsaker brannvesen gjennomførte branntilsyn ved Teatersalen i Brumunddal, og avdekket to avvik fra de lovbestemte kravene.

DEL

Inspektørene fra Ringsaker Brannvesen fant at kvalifiserte kontroller på sprinkleranlegget på scenen ikke var blitt gjennomført på flere år. Vedlikeholdsrutiner har ikke blitt dokumentert, for eksempel ved månedlige trykkavlesninger.

Det har heller ikke blitt dokumentert årlig kvalifisert kontroll av brannalarmen. I følge tilsynsrapporten skal det være uvisst når den siste kontrollen av brannalarmanlegget ble utført, og det ble ikke framlagt noe dokumentasjon på at en slik kontroll var blitt utført.

I tillegg førte tilsynet til to anmerkninger angående strekking av kabler gjennom en dør i en brannseksjoneringsvegg og at dører som skulle være lukket sto åpne under tilsynet.

Virksomheten har fått frist til 15. februar om å komme med tilbakemelding på de påpekte avvikene og anmerkningene.

Artikkeltags