Tårene kom da Anbjør hørte nei til 80 millioners klage: - Brøttum er en profesjonell og framtidsrettet eier

Formannskapet i Stor-Elvdal brukte under fem minutter på å behandle klagen fra Brøttum allmenning om å kjøpe prakteiendommen Gammelstu Stai. Klagen ble enstemmig avslått. Nå blir saken oversendt Fylkesmannen i Innlandet. – Vi har planer for eiendommen, sier bestyrer Jan Tore Hemma i Brøttum allmenning.

DEL

– Jeg er ikke overrasket, men likevel skuffet. Det er litt for lettvint å sende saken over til Fylkesmannen, sier selger Anbjør Svenkerud.

Sammen med bestyrer i Brøttum allmenning, Jan Tore Hemma, overvar hun ankebehandlingen i formannskapet.

Tårene kom

Etter avgjørelsen i formannskapet kom tårene ut på gangen.

Gammelstu Stai har vært i familiens eie i nesten 500 år. Svenkerud er 13. generasjon driver av eiendommen i Imsroa i Stor-Elvdal. På grunn av en alvorlig MS-sjukdom ble hun i 2018 tvunget til å legge eiendommene Gammelstu Stai og Seljordet ut for salg. Det skjedde etter begge sønnene ikke ønsket å overta eiendommene

Brøttum allmenning fikk i vår kjøpt eiendommene for vel 80 millioner kroner. Gammelstu Stai og Seljordet er på vel 60.000 dekar.

I begynnelsen av september stemte formannskapet enstemmig nei til å gi konsesjon.

Brøttum allmenning påklaget avgjørelsen. Men et enstemmig formannskap avviste likevel klagen.

Saken vil nå bli avgjort hos Fylkesmannen i Innlandet.

– Det er trist at formannskapet ikke så hvilke muligheter som ligger i at Brøttum blir eier. Det er vanskelig å få unge folk til å kjøpe en eiendom for så store beløp. Brøttum er en profesjonell og framtidsrettet eier. Det håper jeg Fylkesmannen vil innse, sier Anbjør Svenkerud.

Riktig avgjørelse

Tidligere ordfører Terje Hoffstad mente at salget var så stort, omfattende og prinsipielt at det var helt riktig at saken ble avgjort på et høyere nivå enn formannskapet i Stor-Elvdal.

Bestyrer Jan Tore Hemma i Brøttum Almenning er ikke overrasket over vedtaket i Stor-Elvdal formannskap.

– Det er uvanlig mye penger involvert og det er uvanlig at en allmenning får tilslag på et slik salg. Saken har prinsipielle sider. Derfor er det klokt at en høyere instans enn et formannskap avgjør saken.

Hemma håper likevel at Brøttum allmenning blir innvilget konsesjon.

– Det er 179 eiere som står bak Brøttum allmenning. Vi er et sameie og kan ikke sammenliknes med et aksjeselskap. Vi har langsiktige planer for Gammelstu Stai og Seljordet. Vi skal ha drift og utvikling i Stor-Elvdal, understreker han.

Brøttum allmenning: I vårt nærområde

Brøttum-bestyreren opplyser at allmenningen eier betydelig skog og utmark allerede og at det er en målsetting å bli større på skog.

– Skogeiendommen i Stor-Elvdal ligger bare tre mil i luftlinje fra Sjusjøen. Gammelstu Stai er i vårt nærområde, sier Hemma.

Ifølge Hemma vil Brøttum Almenning kunne tilfredsstille bopliktkravet ved at en representant for allmenningen vil kunne bosette seg i Imsroa.

Et alternativ som også er aktuelt, er å omgjøre Gammelstu Stai og Seljordet til to nye eiendommer slik at Brøttum Almenning tar seg av skogdriften på rundt 60.000 dekar mens det skilles ut en jordbrukseiendom rundt Seljordet og bygningene rundt Gammelstu Stai med fjøs, kjøttproduksjon, jakt og turisme.

– På den måten vil yngre familier få råd til å drive jordbruket videre. Uansett vil Brøttum Almennings drift gi ringvirkninger i Stor-Elvdal. Vi vil bruke lokal arbeidskraft på å utvikle eiendommene videre, sier Jan Tore Hemma.


Artikkeltags