Tårene kom da Anbjør hørte nei til 80 millioners klage: - Brøttum er en profesjonell og framtidsrettet eier

Formannskapet i Stor-Elvdal brukte under fem minutter på å behandle klagen fra Brøttum allmenning om å kjøpe prakteiendommen Gammelstu Stai. Klagen ble enstemmig avslått. Nå blir saken oversendt Fylkesmannen i Innlandet. – Vi har planer for eiendommen, sier bestyrer Jan Tore Hemma i Brøttum allmenning.