Håpet om basseng svinner på Brøttum

Brøtningene arrangerte folkemøte og fikk politikerne i oppvekstkomiteen på befaring, men drømmen om nytt basseng er er ikke kommet noe nærmere.