Brøttum Almenning kjøpte gard i Stor-Elvdal for 80 millioner kroner

Av

Grammelstu Stai gård ble bygget i 1536 og er den dyreste landbrukseiendommen som ble lagt ut for salg i fjor. Onsdag ble den solgt til Brøttum Almenning.