Ber kommunen stoppe omstridt massedeponi på Brøttum

Av

Ringsaker kommune vil foreløpig ikke etterkomme anmodningen fra Fylkesmannen i Innlandet om stans i mottak av masser i det som etter hvert framstår som et massedeponi på eiendommen til Bjørn Bjugstad på Brøttum.