Elever så personopplysninger om andre elever ved en glipp

Av

Mandag kunne elever se på referater fra teammøter ved Brøttum barne- og ungdomsskole. De inneholdt personlige opplysninger om enkeltelever