Må betale nesten en halv million for å måle lufta i Brumunddal

Av
DEL

Etter pålegg fra Miljødirektoratet må Ringsaker kommune måle luftkvaliteten i Brumunddal også 2020.

Siden juni 2018 har Norsk institutt for luftforskning, NILU, på oppdrag for kommunen målt brumunddalslufta for svevestøv og Nitrogenoksid (NO2).

Målingene så langt har vist lave nivåer av NO2, men at svevestøv kan være et problem.

– Nivåene av svevestøv første halvår i 2019 har derimot vært høye med nivåer over øvre vurderingsterskel i forurensningsforskriften, noe som indikerer at grenseverdiene i forskriften kan stå i fare for å bli brutt i Ringsaker kommune. Grenseverdiene er juridisk bindende minimumskrav til kvaliteten på utendørsluften og måledataene viser behov for ytterligere målinger av svevestøv i kommunen, slår Miljødirektoratet fast i sitt varsel om pålegg til kommunen.

Etter avtale med kommunen fortsetter da NILU å overvåke lufta i Brumunddal også neste år. Prislappen for det er 456.250 kroner inklusiv merverdiavgift.

Artikkeltags