Grafisk Senter Hamar flytter til Brumunddal: – Vi måtte jo endre navnet

Grafisk Senter Hamar flytter driften til Brumunddal og skifter navn til Grafisk Senter Innlandet. Nå vil de utvikle bedriften, og ser på mulighetene for avdelingskontor i Mjøsbyene.