Tine Meieriet Brumunddal er blant de aller største meieriene i Tine. I dag ble det skrevet historie på anlegget da det første ordinære lasset med bio-olje fra ECO-1 Bioenergi AS levert.

Fra 2012 har meieriet dekket en stor del av sitt energibehov fra fjernvarme basert på trevirke, levert fra nabobedriften Moelven Bioenergi AS. Tross sitt store innslag av fjernvarme, har meieriet benyttet fyringsolje, men nå blir det slutt på det også. Meieriet skifter ut fyringsoljen med biofyringsolje, en fornybar ressurs.

1.000 tonn reduksjon

–  Overgangen til fjernvarme i 2012 reduserte CO2-utslippet med cirka 4.000 tonn i året. Overgangen til biofyringsolje nå bidrar med ytterligere 1.000 tonn reduksjon, slik at meieriet samlet sett bidrar med 5.000 tonn redusert CO2-utslipp i året. Dette tilsvarer utslipp fra 2.200 personbiler, sier vedlikeholdsleder Lars Bekkevold.

Den nye biofyringsoljen er produsert av biolje fra planter, animalske kilder og resirkulert frityrolje. Alle råvarene er sertifisert på sporbarhet og klimanytte.

Tine har mål om å reduserer utslippet av CO2 med 30 prosent innen 2020. Et viktig bidrag blir å avvikle bruken av fyringsolje. I 2014 brukte Tine Meieriet Brumunddal ca 49 GWh i produksjonen. Dette utgjør i underkant av 10 prosent av Tines samlede energiforbruk. Bruk av fjernvarme fra flis og overgang til biofyringsolje på Brumunddal bidrar til at TINE sine samla utslipp reduseres med 16 prosent. Biofyringsolje kan bli et viktig bidrag i arbeidet med å avviklet bruken av tradisjonell fyringsolje innen 2020.