Den 800 meter lange gang- og sykkelvegen setter en ny standard og skal bidra til at flere vil bruke sykkel eller «apostlenes hester». Sykkelvegen vil være tre meter bred med en gul midtlinje. I tillegg kommer det et to meter bredt fortau. Traseen vil bli åtte meter bred, og prosjektet er kostnadsberegnet til cirka 10 millioner kroner.

Den nye traseen vil gå fra Furnesvegen over Buttekvernmyra til Kirkevegen rett ved rundkjøringen Kirkevegen/Nordåsvegen. Planen er seinere å lage sykkelveg langs Kirkevegen som skal passere Brumunda i ei ny bru. Langs Furnesvegen vil det i 2018 også komme gang- og sykkelveg etter den nye standarden hvor syklister og gående er atskilt.

Dobloug Entreprenør vant anbudet med å bygge denne traseen i Sykkelbyen Brumunddal.