Har ikke penger til å løse flomproblemet

Mens beboerne i Børkesvevegen peker på underdimensjonerte systemer etter stor utbygging melder teknisk sjef i Ringsaker, Tor Simonsen, at overvann fra eiendommer er et like stort problem.