Den aggresive elgen ble avlivet, forteller Innlandet politidsitrikt på tvitter. Ingen personer kom til skade. Angrepet skjedde på Lena klokka 10.20 lørdag.

Da elgen var avlivet forsto man årsaken til at elgen var så aggresiv, framfoten var knekt/knust.