12 kilometer av ny E6 åpnet tirsdag

Den første strekningen på den nye firefelts E6 mellom Kolomoen og Øyer ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).