Nå endrer de navnet på E6-utbyggingen

Det nye navnet er mer beskrivende, mener direktøren

DEL

Nye Veiers utbygging av E6 gjennom Hedmark og Oppland blir fra og med i dag hetende Nye Veier E6 Innlandet. Det nye navnet erstatter «Nye Veier E6 Mjøsregionen».

Nye Veier E6 Innlandet har ansvaret for reguleringsprosessene og er byggherre for utbygging av 83 kilometer firefelts motorvei fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland.

- E6 Innlandet er mer beskrivende for hvor vi skal bygge ny firefelts E6. Derfor valgte vi å endre navn fra E6 Mjøsregionen til E6 Innlandet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veiers utbygging av firefelts E6 i Hedmark og Oppland er delt i to store prosjekter. Det første prosjektet omfatter utbygging av 43 kilometer firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv. Dette er under bygging.

Det andre prosjektet dekker strekningen på 40 km fra Moelv til Ensby i Øyer. Nye Veier E6 Innlandet har overtatt 22 kilometer av dette prosjektet fra Statens vegvesen. Resten av strekningen blir formelt overført til Nye Veier når kommunedelplanen for Lillehammer er vedtatt.

Nye Veier har hovedkontor i Kristiansand og selskapets veiutbygging er delt i fire utbyggingsområder. Nye Veiers portefølje omfatter 530 kilometer riksveg. 

Artikkeltags