Vil bygge ut for 31 milliarder: E6 gjennom Gudbrandsdalen blir raskere enn riksveg 3 gjennom Østerdalen

E6 gjennom Gudbrandsdalen blir raskere enn rv. 3 gjennom Østerdalen, dersom Nye Veier får det som de vil.