Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018

Konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Artikkelen er over 1 år gammel

Investeringene var knyttet til infrastruktur og fornybar energi.

DEL

2018 ble et år med store investeringer for Eidsiva-konsernet. Det skriver Eidsiva Energi AS i en pressemelding.

Totalt ble det investert 1.557 millioner kroner hvorav 298 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter.

Av investeringene er 675 millioner kroner benyttet til utbygging og forsterking av nettinfrastruktur, 490 millioner kroner på fornybar energi og 260 kroner til fiberinfrastruktur.

Stor aktivitet

– 2018 har vært et år med veldig stor aktivitet for Eidsiva. Dette har vært viktig, både for å opprettholde hastigheten på fiberutbygging i Innlandet, men også for å få enda bedre forsyningssikkerhet i nettet. Eksempler på dette er utbygging av nye Mjøsstranda transformatorstasjon på Gjøvik, og legging av nye mjøskabler. Samtidig har vi realisert store prosjekter innen vannkraft og vind som bidrar til lokal verdiskapning og økt produksjon av fornybar energi, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Driftsinntektene ble 4.437 millioner kroner og økte med 12 prosent fra 2017. Økte kraftpriser er noe av forklaringen, men både bioenergi og bredbåndsvirksomheten har også hatt god utvikling i 2018.

Driftsresultatet for 2018 ble 881 millioner kroner, mot 1.034 millioner kroner i 2017.

Solid resultat fra Moelven

Etter netto finanskostnader på 561 millioner kroner, hvor overkurs ved konvertering av ansvarlig lån utgjorde 247 millioner kroner, og et solid resultat fra Moelven, ble resultat før skatt 438 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 204 millioner kroner, ble resultat etter skatt 234 millioner kroner.

– Eiernes ansvarlige lån hadde opprinnelig varighet til 2026, men ble innfridd i november 2018. Dette ble kompensert med en renteutbetaling på 247 millioner kroner. Korrigerer vi resultatet for ekstraordinære utbetalinger til eierne og urealiserte kraftsikringer, er 2018 et år vi kan være godt fornøyd med, sier Øistein Andresen.

Spotprisen 41,9 øre

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) ble 41,9 øre/kWh i 2018. Til sammenligning var tilsvarende spotpris 27,1 øre/kWh i 2017.

Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft som har medført at realisert kraftpris i 2018 har blitt 33,8 øre/kWh mot 31,4 øre/kWh i 2017.

Artikkeltags