Pårørende: - Kommunen tolker testamentet feil

Av

Pårørendegruppa ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter mener kommunen tolker testamentet etter ekteparet Roland feil.