Gå til sidens hovedinnhold

Elg-kunstneren er fortvilet

Artikkelen er over 5 år gammel

Arne Løvstad, kunstneren bak Ringsakers kommunevåpen, er ikke spesielt glad for at man nå ønsker å endre kommunevåpenet.

Diskusjonen har vekket ulike følelser hos kunstneren.

– Jeg er fortvilet over at jeg nå står i fare for å miste noe av det jeg har kjempet for. Men ønsker kommunen å endre kommunevåpenet, må jeg forholde meg til det, sier han.

Kommunestyret fikk i dag se utkast til et nytt kommunevåpen. Både elgen og kommuneskjoldet er blitt rundere i utkastet.

Se video!

Ny konkurranse?

Kommunevåpenet Løvstad utformet ble godkjent ved kongelig resolusjon tilbake i 1985. Under budsjettkonferansen på Sjusjøen i forrige uke, presenterte et reklamebyrå forslag til et nytt designprogram for kommunen, et program som også inneholder et endret kommunevåpen. Både skjoldformen og selve elgen er blitt endret i dette forslaget.

– Jeg er heller ikke glad for den prosessen man nå ser antydning til, sier Løvstad.

– Dersom det er slik at man ønsker å få et nytt kommunevåpen, bør man i stedet utlyse en ny konkurranse. Dersom det er ønsket, må det foregå på riktig måte, understreker han.

Løvstad er blitt gjort kjent med at kommuneadministrasjonen ønsker å søke om en endring av dagens kommunevåpen, og i forrige uke var han invitert til et møte for å bli orientert om saken.

Kjedelig sak

– Jeg sa det samme da, at skal det først skje, må det foregå på en ordentlig måte, sier han.

Men Løvstad medgir at han synes dette er en kjedelig sak.

Det er ingen enkel sak å endre et godkjent kommunevåpen. Først må det utarbeides et motiv, og det må følge heraldiske prinsipper.

Når originaltegningene foreligger, skal de i så fall vedtas av kommunestyret.

Så skal det søkes om godkjenning av kommunevåpen og flagg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet via fylkesmannen.

Departementet skal så på sin side innhente uttalelse fra Riksarkivet for å få en tilrådning. Dersom Riksarkivet godkjenner søknaden, vil så det hele ende i en kongelig resolusjon som behandles i statsråd.