- Skadelig for elvefisken

Turveg: Her arbeides det med turvegen langs Brumunda. Men det skal også gjøres betydelige arbeider i selve elva.

Turveg: Her arbeides det med turvegen langs Brumunda. Men det skal også gjøres betydelige arbeider i selve elva.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkeskommunen er nå i gang med å vurdere om det skal gis tillatelse til nye elveforbygninger langs nedre del av Brumunda.

DEL

Det er i forbindelse med byggingen av elvepromenaden langs elva at det kan oppstå problemer. De planlagte arbeidene innebærer heving av elvebredder til flomsikkert nivå, erosjonssikring av skråningene ned til elva, og arbeider i selve elvebunnen,

Dette siste innebefatter både senkning av elvebunnen, bunnplastring og støp av betongtrau i området under og rundt jernbanebrua, samt etablering av flere terskler i elva.

– Tiltakene som skal utføres vil medføre vesentlige negative konsekvenser, både i anleggsfasen og i driftsfasen, mener fylkeskommunen, som mener dette vil påvirke både fiskens vandring både opp og ned i elva, reproduksjon og oppvekst. Sørlig gjelder dette harr.

Saken er nå under behandling, og kommunen vil få svar i løpet av kort tid.

Artikkeltags