NVE bistod Ringsaker kommune med faglig rådgivning og filming med drone under befaring av aktuelle områder i Brumunddal, som var rammet av nedbørepisoden natt til 13. august. Vi har fått tilgang til materialet. Dronepiloter: Simon Helle Sørli og Kjetil Indrevær, NVE.