Parkeringsplass ble massedeponi

  Deler av den tidligere populære parkeingsplassen ved Persbu på Bjønnåsen ble massedeponi etter reguleringsendringen i 2005. I en ny plan foreslås massedeponiet omregulert til lekeområde for barn og unge.

  Av
  Artikkelen er over 3 år gammel

  Ta en titt på jordhaugene som ligger ved Persbu på Bjønnåsen. Dette er fylkesmannens verk for å ta vare på villrein. Vilt?

  DEL

  Ringsaker Blad ble gjort oppmerksom på saken da det ble arrangert hyttemesse ved Persbu i sommer. Nå fremmes det en ny reguleringsplan for området:

  Noe for barn og unge

  Området der jordhaugene ligger er i den gamle reguleringsplanen regulert som massedeponi. Nå foreslås det å omregulere området til friområde med mulighet for å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge.

  – Det var en stor parkeringsplass for flere hundre biler der tidligere som ble brukt i påsken, forklarer Thor Lillehovde, Ap tidligere ordfører i Ringsaker:

  – Men hva skjedde med parkeringsplassen?

  – Det ble flyttet masse dit slik at ferdselen i området skulle begrenses.

  – Ble massen tatt fra et sted og bare lagt der for å hindre parkering?

  – Ja, jeg mener det.

  – Jammen, det låter da vilt?

  – Ja, det er ikke alle vedtak som er like forståelig.

  – Du har hytte i området, har du sett rein?

  – På en av 40 turer kan du kanskje se rein, på vårparten eller utpå høsten. Men dette er ikke et område hvor det er flest rein.

  – Hva synes du om at massedeponiet nå foreslås omregulert?

  – Det låter absolutt bra.

  Furnes almenning antyder volleyball- og fotballbane i planen som planutvalget får på sitt bord onsdag før planene legges ut til offentlig høring.

  Endringene

  Området rundt Persbu foreslås regulert til forsamlingslokale, og området foreslås utvidet med areal som tidligere var regulert til renovasjon.

  Reguleringsplanen legger opp til 16 hyttetomter som er godkjent i reguleringsplan tidligere. I denne reguleringen er det en del justeringer, blant annet fire nye atkomstveger til eksisterende bebyggelse.

  Skiløypene foreslås regulert til de traseene som brukes i dag.

  Artikkeltags