Påvirker støy og utsikt

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag vil planutvalget ventelig legge reguleringsplanen for Ringsaker handelsspark ut til offentlig høring. Men nedbygging av dyrka mark vil man vente lengst mulig med.