Mer til idrett og orgel i budsjettet

ORGEL: Formannskapet går inn for å bevilge 750.000 kroner årlig i tre år fra og med 2017 til nytt orgel i Ringsaker kirke. Arkivfoto

ORGEL: Formannskapet går inn for å bevilge 750.000 kroner årlig i tre år fra og med 2017 til nytt orgel i Ringsaker kirke. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Den store budsjettdebatten kom ikke da formannskapet i Ringsaker onsdag behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2016. Spørsmålet er om den i det hele tatt kommer.

DEL

For ut fra de signalene som ble gitt i formannskapet, er det lite som tyder på at det vil bli de store uenighetene når kommunestyret skal vedta budsjettet og økonomiplanen for de kommende fire år mandag 21. desember.

At Høyre kommer til å stemme mot det samlede budsjettet når det kommer opp til endelig votering, gjorde Odd-Hermann Roel Børke klart allerede onsdag.

– Men det skyldes ikke at vi er imot alt som står der. Av prinsipielle grunner vil Høyre stemme mot det samlede budsjettet så lenge det inneholder elementet eiendomsskatt, sa han.

At debatten i formannskapet ble avslappet, skyldtes også at både Høyre og Senterpartiet varslet – og beklaget – at de ikke hadde klare sine endringsforslag til onsdagens møte, men at de vil komme seinere.

Dermed var det bare Arbeiderpartiet og SV som la fram forslag til endringer i rådmannens opplegg.

Arbeiderpartiets Unni Haugli la fram deres tilleggsforslag, som innebærer en million kroner i årlig økning i 2017, 2018 og 2019 som kommunalt anleggstilskudd til idrettsanlegg.

For de samme tre årene foreslo hun også avsatt 750.000 kroner årlig som kommunalt tilskudd til nytt orgel i Ringsaker kirke.

Til å dekke disse utgiftene, henter Arbeiderpartiet finansiering fra disposisjonsfondet.

Til 2016-budsjettet ble det ikke foreslått noen endringer i krone rog ører.

I tillegg inneholdt Aps forslag noen verbalpunkter. I løpet av 2017 vil de ha på bordet en overordnet plan for frivillighetsarbeidet i Ringsaker. Videre ønsker de en helhetlig sak om kommunenes ergoterapitilbud i løpet av neste år. Det blir også understreket viktigheten av at utbyggingen av et komplett svømmeanlegg i Moelv pågår fortløpende, og at det blir utarbeidet rom- og funksjonsprogram for basseng på Brøttum.

Kai Smeby, SV, fikk med seg formannskapet på å be om en utredning om leksehjelp til alle grunnskoleelevene i Ringsaker, en utredning hvor det også blir tatt hensyn til følger for skoleskyssen.

Artikkeltags