Ønsker lys på stien, ikke nye bruer

Tjukkasgjengen i Brumunddal etterlyser lys langs stien ved Brumunda mellom Sveum og Narud vannverk.