Gå til sidens hovedinnhold

Bygger ut bredbånd for 200 husstander

Artikkelen er over 2 år gammel

Ringsaker kommune og Eidsiva bredbånd har inngått avtale om utbygging av bredbånd innen sommeren 2019 for til sammen om lag 200 husstander i Furnesåsen.

Innbyggere i Furnesåsen har signalisert et stort behov for et framtidsrettet bredbåndsnett. Nå blir det igangsatt utbygging rett etter sommerferien. Det skriver Ringsaker kommune i en pressemelding.

Les også: Eidsiva-ja til full dekning

Områdene det gjelder ligger i overkant av Bjørgedalsvegen. Ett område går fra grensen til Hamar kommune i øst og inn mot Kylstad skole i vest, mens det andre området er vest for Kylstad skole og inkluderer nedre del av Yksetvegen og Høsbjørvegen (ovenfor Bjørgedalsvegen).

– Godt samarbeid

Ringsaker kommune har vedtatt en strategi for bredbåndsutbygging med mål om å gi tilbud om høyhastighetsbredbånd til flest mulig av Ringsakers innbyggere og næringsliv innen 2025.

Les også: Eidsiva Bredbånd ønsker mer dugnadsfiber

– Vi har god erfaring fra samarbeidet med Eidsiva bredbånd om utbygging av bredbånd på Nes og Helgøya, og vi er glade for at vi nå får en utbygging som gir bredbånd til mange innbyggere i Furnesåsen, sier strategisjef Alf Thomassen.

Viktig bidrag til regional utvikling

Eidsiva bredbånd ønsker å bidra til regional utvikling gjennom utbygging av bredbånd. Selskapet har en klar ambisjon om å bidra til at alle innbyggere i Hedmark og Oppland får tilbud om bredbånd, og prosjektet i Furnesåsen et viktig ledd i å få bygget ut fiberbredbånd i Ringsaker.

Les også: Fikk pris for bredbåndsprosjekt på Nes og Helgøya

– Utbygging av fiberbredbånd er nødvendig for å ivareta fremtidens behov for internettbasert kommunikasjon og tjenester. Eidsiva bredbånd ser på utbygging av fiberbredbånd som et viktig bidrag til regional utvikling i innlandet, sier Gudmund Sørensen, avdelingsleder i Eidsiva bredbånd.

Spleiselag nødvendig

Utbygging av fiberbredbånd er svært kostnadskrevende. Spesielt gjelder dette i områder med stor geografisk utstrekning og spredt bosetting. Slike prosjekter er derfor avhengige av et spleiselag med flere parter, og Ringsaker kommune søkte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om støtte til bredbåndsutbygging i Furnesåsen. Søknaden nådde ikke opp i konkurransen om nasjonale midler, men Hedmark fylkeskommune har en offensiv satsing på bredbåndsutbygging, og har tildelt Ringsaker kommune 2 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Furnesåsen.

Les også: 8,9 millioner til bygdefiber på Nes og Helgøya

– Hedmark fylkeskommunes bidrag inn i prosjektet har vært avgjørende for realisering, og vi setter stor pris på at fylkesråd Thomas Breen har vært så tydelig i prioriteringen av midler til bredbåndsutbygging i Hedmark, sier Thomassen.

Oppstart etter sommerferien

Eidsiva bredbånd vil invitere innbyggerne i de aktuelle utbyggingsområdene til informasjonsmøte rett etter sommerferien. Der vil innbyggerne få nødvendig informasjon og anledning til å inngå avtaler om bredbånd.

– Vi ønsker å komme raskt i gang med graving etter sommerferien, og planen er at vi skal ha bygget ut til samtlige husstander i prosjektet i god tid før sommerferien neste år, avslutter Sørensen.