– Åker Gård ligger på Åker i Hamar kommune. Åker Gård med nærområder har hatt en helt spesiell posisjon som politisk, økonomisk og religiøst maktsenter i forhistorisk tid. Åker Gård er innlandets arnested, et sted

som er av stor historisk betydning for innlandet, men også en viktig del av Norges historie. Et slikt sted, og et slikt navn, mener vi må få stå alene i vår region og uten å måtte konkurrere om oppmerksomheten, skriver Dahl som synes det er foruroligende å se fraværet av respons på kritikken som er reist mot bruk av dette navnet.

Plansjef Anne Gunn Kittelsrud i Ringsaker har videresendt klagene fra historielagene i Vang, Hamar og Furnes, samt fra Kjersti Røhnebæk i Ringsaker Senterparti og fra Dahl til Tema Eiendom og Reinert Seljeskog.