Flere grunner til at Ikea kan vinne Byggeskikkprisen

– De kaller seg Ikea Ringsaker, ved inngangen står det "Vælkømmin", og det er egen traktorparkering. Det er gjort lokale tilpasninger som ikke finnes andre steder, sier Berteig.

– De kaller seg Ikea Ringsaker, ved inngangen står det "Vælkømmin", og det er egen traktorparkering. Det er gjort lokale tilpasninger som ikke finnes andre steder, sier Berteig. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er ikke bare på grunn av traktorparkering og "Vælkømmin"-skilt Ikea Ringsaker kan få Byggeskikkprisen. Juryen har nå offentliggjort sin begrunnelse.

DEL

Diskusjonene har rast etter at det ble kjent at Ikea er nominert til Byggeskikkprisen.

Les også: Byggeskikkprisen til Ikea?

Kommunestyret vedtok kriteriene for prisen i november 2015 Byggeskikksprisen er en hederspris for bygninger eller anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø kan stå som et forbilde for byggevirksomhet i kommunen.

Les også: – Helt på trynet om Ikea får byggeskikkprisen

Hvilke momenter som vektlegges mye eller mindre det enkelte år kan variere. I år er Menighetshuset i Moelv, Badstuvegen 4 – 6 og Ikea Ringsaker nominert.

– De kaller seg Ikea Ringsaker, ved inngangen står det "Vælkømmin", og det er egen traktorparkering. Det er gjort lokale tilpasninger som ikke finnes andre steder, sa kultursjef og jurymedlem Asle Berteig da de nominerte ble presentert.

Juryen har også flere grunner til at de mener Ikea kan være verdig årets byggeskikkpris.

"Tydelig, men behersket fargebruk"

I juryens begrunnelse står det:

"Næringsområder bygges ofte ut over lengre tid og av mange aktører. Bildet kan bli urolig og uryddig. Utbyggeren har i tråd med sitt internasjonale konsept etablert et – i vår målestokk – gigantisk anlegg. På tross av størrelsen presenterer det seg som oversiktlig og vennlig for den besøkende. For de mange som passerer Nydal på E6, framstår det svære anlegget med en visuell enkelhet som oppfattes raskt. Hovedvolumet er klart formet, og har en tydelig, men behersket fargebruk. Arealet mellom motorvegen og bygningen er gitt en rolig, parkmessig finish. I tillegg har utbyggeren lagt stor vekt på funksjonelle løsninger, og på universell utforming og inkludering av alle brukergrupper som et gjennomført prinsipp. Utbyggeren har oppmerksomhet rettet mot klima og miljø. Fra hovedgrepet og ned til de små detaljer er dette perspektivet vektlagt i den daglige driften. Byggeoppgavens art og uvanlige størrelse er utfordrende når det gjelder estetikk og innpasning i visuelle miljøer av den typen som dannes av våre næringsområder. Utbyggeren har etter juryens mening møtt utfordringene med gjennomtenkte og profesjonelle løsninger. Arkitekter for anlegget er Astrup og Hellern AS".

Funksjoner foran estetikk?

Begrunnelsen for nominasjonen av Menighetshuset i Moelv er som følger:

"Menighetshuset i Storgata i Moelv har en viktig funksjon, og er et anlegg med høy arkitektonisk kvalitet. I forbindelse med behovet for utvidelse av kontorlokalene ble arkitekt Geir Østerheim engasjert for å sikre et tilbygg som skulle gli inn sammen med eksisterende bygg. Tilbygget skulle framstå som en uavhengig enhet, da det ytes tjenester der for mange brukere som ikke har et forhold til Den norske kirke. Tilbygget har god funksjonalitet og åpne fellesområder med god tilrettelegging for alle brukergrupper, og er et fint tilskudd til et helhetlig anlegg".

I nominasjonen av Badstuvegen 4 - 6 står dette:

"Boligprosjektet til OBOS i Badstuvegen i Brumunddal rommer 18 leiligheter av varierende størrelse. Leilighetene tilbyr fine bokvaliteter med sin nærhet til elva og samtidig korte avstand til viktige sentrumsfunksjoner. Prosjektet bygger opp under sentrumsutviklingen, men harmonerer samtidig med den lavere og mer åpne bebyggelsen som ligger fra sentrum og videre utover i «villa»-områdene. Arkitekt er Norhus Norge AS".

Byggeskikkprisen deles ut under RingsakerGallaen 22. januar.

Artikkeltags