Geitmyra søker kommunen om 30.000 kroner

Geitmyra matkultursenter arrangerte Åpen gård og nå søker de kommunen 30.000 kroner i tilskudd.