Her er CC Hamar-nyhetene

Noen er på veg ut, andre er på veg inn og noen får større plass.