Vil ha bemanningsnorm i pleie og omsorg: – Pasienter dopes ned fordi det ikke finnes tilstrekkelig bemanning

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) vil ha bemanningsnorm i pleie og omsorg for å få bukt med at ansatte og andre pasienter utsettes for vold og trusler.