Antallet som får oppfølging i Konfliktrådet i Hedmark øker

KONFLIKTRÅDET: Fra venstre: Magnus M. Nilsen, Siri Stormoen, Gry Akre Tellum og Marianne Rønningen. Arkivfoto: Cathrine Loraas Møystad

KONFLIKTRÅDET: Fra venstre: Magnus M. Nilsen, Siri Stormoen, Gry Akre Tellum og Marianne Rønningen. Arkivfoto: Cathrine Loraas Møystad

Artikkelen er over 1 år gammel

Det har vært en økning i antall personer i Hedmark som har fått ungdomsoppfølging eller oppfølging i konfliktråd. Mens 14 fikk reaksjonene i 2017, er tallet økt til 30 i 2018.

DEL

12 ungdommer ble idømt ungdomsoppfølging i 2017, tallet er økt til 20 i 2018. Antall personer som ble idømt oppfølging i konfliktråd har økt fra 2 til 10 i 2018, skriver Konfliktrådet i Hedmark i en pressemelding.

Narkotika, trafikk, vold og trusler utgjør hoveddelen av lovbruddene for dem under 18 år. Voldssaker dominerer statistikken for dem over 18 år.

Vold i nær relasjon

Det er en trend over hele landet at påtale og domstoler ser verdien av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for unge lovbrytere. Straffereaksjonene gjelder ungdom fra 15-18 år som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og er motivert for endring. Straffen består av et ungdomsstormøte med involverte, en ungdomsplan med krav til ungdommen og et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden.

Hedmark skiller seg ut på landsstatistikken i bruken av straffereaksjonen oppfølging i konfliktråd. Reaksjonen kommer i tillegg til ungdomsoppfølging og ungdomsstraff og gir mulighet for oppfølging etter modell av de nevnte reaksjonene i saker med unge over 18 år og i saker med vold/krenkelser i nær relasjon. Det er spesielt sistnevnte sakskategori påtale i Innlandet har sett verdien av å sende over til konfliktrådet i Hedmark.

Økning

Sakstallene for 2018 viser en økning i antall saker til Konfliktrådet i Hedmark.

Totalt har konfliktrådet i Hedmark mottatt 481 saker i 2018 mot 410 saker i 2017. Sakene i 2018 fordeler seg på 198 straffesaker, 117 henlagte saker fra politiet og 136 sivile saker fra publikum.

Det er spesielt de henlagte sakene fra politiet som har hatt en markant økning. Disse sakene har økt fra 75 saker i 2017 til 117 saker i 2018. Forhold som gjelder vold er den største sakskategorien i straffesakene. I de sivile sakene har spesielt økonomiske konflikter hatt en betydelig økning.

Konfliktrådet i Hedmark har 20 oppnevnte meklere over hele fylket.

Konfliktrådene i Norge har i 2018 mottatt 7864 saker, som er en liten økning fra året før (7709 saker). Voldssaker utgjør den største sakskategorien. Siden iverksettelsen av ungdomsreaksjonene i juli 2014 er 198 idømt ungdomsstraff og 1495 har fått ungdomsoppfølging. Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

Artikkeltags