Saken er vedtatt! SI skal utrede hovedsykehus, ett akuttsykehus og et elektivt sykehus

Reinsvoll, Sannerud og tre av dagens fire somatiske akuttsykehus i Innlandet skal samles ved mjøsbrua. Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst bringer saken opp på høyeste politiske nivå.
Av
Publisert