Saken er vedtatt! SI skal utrede hovedsykehus, ett akuttsykehus og et elektivt sykehus

Reinsvoll, Sannerud og tre av dagens fire somatiske akuttsykehus i Innlandet skal samles ved mjøsbrua. Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst bringer saken opp på høyeste politiske nivå.
Av
Publisert
DEL

(Oppland Arbeiderblad) Alle spesialiserte akuttfunksjoner (områdefunksjoner) fra seks sykehus samles i et nytt innlandssykehus ved Mjøsbrua. Det inkluderer to psykiatriske sykehus, på Reinsvoll og Sannerud, samt spesialisert somatisk virksomhet ved Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar.

Dette ble resultatet etter styremøte i det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst torsdag.

Vedtaket slår i tillegg fast at et av dagens sykehus skal ha akuttfunksjoner, dog i mindre skala enn i dag.

I tillegg til dette skal Innlandet i framtden ha elektivt sykehus for planlagt behandling.

  Gjedrem om sykehusvedtaket

  Flere av styremedlemmene uttrykte skepsis til flere punkter ved forslaget, men alle sluttet seg til anbefalinge fra HSØ-direktør Cathrine Lofthus.

  Styreleder i HSØ, Svein Ingvar Gjedrem, sier det nå er på høy tid at Innlandets sak blir løftet opp til ministernivå. Det skal han sørge for. Han understreker at statsråden har siste ord i saken.

  Fullstendig omstrukturering

  Vedtaket vil innebære en fullstendig omstrukturering av spesialisthelsetjenesten i Innlandet, inkludert de tjenester skal tilbys ute i distriktene. Dette understreket også Gjedrem.

  – I dag er de spesialiserte funksjoner fordelt mellom ulike sykehus. Det betyr at pasienter med mer enn én lidelse må busses mellom sykehusene. Nå skal dette samles, sier Gjedrem.

  Den tidligere sentralbanksjefen føler seg trygg på at det er mulig for Sykehuset Innlandet å betale renter og avdrag for en investering på 8,65 milliiarder kroner, som er rammen for investeringen der nybygg ved mjøsbrua er hovedsaken.

  Mjøssykehus + to mindre sykehus

  Sykehuset Innlandet hadde selv formulert at de ønsket å utrede en mjøssykehus-modell med to alternativer. Enten med ett elektivt sykehus i tillegg. Eller med et elektivt sykehus pluss et mindre akuttsykehus. Helse Sør-Øst spikrer med sitt vedtak at det siste skal være grunnlag for videre utredning.

  Dermed starter disuksjonene om hvilke to av dagens sykehus som fortsatt skal ha døgnvirksomhet, og hvilke to som skal avvikles. Flere styremedlemmer talt for at dette burde vært avklart. Vedtaket legger opp til at svarene skal komme i løpet av et års tid, før detaljplanleggingen skal starte i en konseptfase.

  Stråleenheten i Gjøvik

  Geir Nilsen fra Gjøvik, styremedlem i Helse Sør-Øst, mente det ville være logisk at akuttvirksomheten ved sykehusene i Gjøvik, Lillehammer og Hamar, alle ble samles ved Mjøsbrua.

  – Avstanden er omlag 20 minutter for alle.

  Vedtaket legger imidlertid opp til at alle løsninger er i spill utenom selve mjøssykehuset. Gjedrem leser dog saken slik at det er naturlig at Gjøvik sykehus blir det elektive sykehuset i Innandet, da stråleenheten her er anbefalt videreført.

  TLF: 61 18 93 00 SMS/MMS: oatips til 2005 E-post: tips@oa.no Send video

  Artikkeltags