Ber kommunalsjefen gå av etter avsløringer om sykehjemmene i Ringsaker

Ringsaker Pensjonistparti mener helse- og omsorgssjef Sverre Rudjord bør gå av etter avsløringene om alvorlige avvik ved Ringsakers sykehjem.