Noralf (50) misfornøyd med flytting av korttidsplasser fra Moelv til Brumunddal

Noralf Rød (50) fullroser tilbudet med korttidsplasser ved Ringsaker Bo, og har lite forståelse for at det tilbudet forsvinner og flyttes til Tømmerli i Brumunddal. Helsesjef Sverre Rudjord viser til den politiske behandlingen i saken som understreker at flyttingen bidrar til et likt tilbud for alle i Ringsaker.