Korttidsplassene på Ringsaker bo- og aktivitetssenter vil bli borte

Artikkelen er over 1 år gammel

Ringsaker kommune jobber med omorganisering av helse og omorg. Tjenestene endres fra funksjonsinndeling i stedet for inndeling av omsorgsdistrikter. Det betyr blant annet at korttidsplassene på Ringsaker bo- og aktivitetssenter i Moelv flyttes til Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Brumunddal.