Vil pålegge kommunene å oppgi hvor mye hytteeierne betaler i eiendomsskatt

EIENDOMSSKATT: Norsk Hyttelag ønsker at kommunene oppgir inntektene i eiendomsskatt på både bolig og fritidsbolig.

EIENDOMSSKATT: Norsk Hyttelag ønsker at kommunene oppgir inntektene i eiendomsskatt på både bolig og fritidsbolig. Foto:

Norsk Hyttelag ønsker å synliggjøre hva hytteeierne faktisk bidrar med i kommuneøkonomien. Derfor vil de pålegge kommunene å oppgi hvor mye hytteeierne betaler i eiendomsskatt.

DEL

I en pressemelding krever Norsk Hyttelag at kommunene får en plikt til å oppgi hvor mye hytteeierne betaler.

– Det er viktig å synliggjøre hva hytteeierne faktisk bidrar med til kommuneøkonomien. Slik det er i dag, er ikke kommunene nødt til å oppgi hvor stor andel av inntektene fra eiendomsskatt som kommer fra fritidsbolig, sier generalsekretær Audun Bringsvor.

I dag rapporterer kommunene bare inn de totale skatteinntektene fra bolig og fritidsbolig.

– Dette har vært en utfordring i flere år, men etter at det i praksis er innført to ulike takseringsmodeller for bolig og fritidsbolig, har problemet blitt mye større. Når Statistisk sentralbyrå skal rapportere hvor mye hver eiendom betaler i eiendomsskatt, blir resultatet direkte misvisende. Det er ikke så lett å få mening i tallene når man sammenligner epler og pærer, sier Bringsvor.

Initiativet støttes av SSB

Norsk Hyttelag får langt på veg støtte i dette kravet av SSBs Else Bredeli.

– SSB har også et ønske om å få en høyere detaljeringsgrad på disse tallene, men foreløpig har ikke departementet ønsket å innføre et slikt krav til kommunene, sier Bredeli.

I dag må kommunene skille mellom skatt på næringseiendom og bolig- og fritidseiendom, men de er ikke pålagt å splitte bolig- og fritidseiendom. Dermed får vi bare et samlet totalbeløp for boligeiendom inkludert fritidsbolig.

I pressemeldingen skriver de at det er liten tvil om at en oppsplitting av tallene ville gi bedre statistikker og bedre beslutningsgrunnlag for politikerne. Likevel er det departementet som avgjør hvilke data SSB får tilgang til.

– Et av ankepunktene mot Norsk Hyttelags forslag er nok at man er redde for at det skal bli et større merarbeid for kommunene å skille ut tallene i sine fagsystemer, forklarer Bredeli.

Gir store feilutslag

Da Dagbladet tidligere i år utropte Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge til «Kongen av eiendomsskatt», hadde de laget et regnestykke basert på tilgjengelige tall fra SSB. Basert på samlede skatteinntekter på 36,5 millioner kroner og et innbyggertall på 4 500, beregnet Dagbladet at hver Hvaler-innbygger betalte drøyt 8 000 kroner i eiendomsskatt.

Beregninger gjort av Norsk Hyttelag viser at Dagbladets regnestykke er feil.

– Det er ikke mulig å hevde at hver Hvaler-innbygger betaler 8 000 kroner i eiendomsskatt. Faktum er at 24,5 millioner kroner av skatten, mer enn to tredjedeler, betales av kommunens mange hytteeiere. Når en gjennomsnittlig hytteeier bidrar med over 5 500 kroner, sier det seg selv at de fastboende slipper mye billigere unna, forklarer Bringsvor.

Artikkeltags