(Siste)

– Alle arbeidstakere må kjøpe strøm, så når strømprisene øker blir det mindre i pengepungen. Vi mener vi bør legge det til grunn når vi går inn i neste års lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I forkant av lønnsoppgjørene settes det ned et nøytralt partssammensatt utvalg for å bli enige om hvilke tall man skal legge til grunn for oppgjørene, teknisk beregningsutvalg (TBU). En av oppgavene til TBU er å beregne neste års prisvekst, og her spiller energi- og strømprisene en viktig rolle.

TBU bommet

Men så langt i 2018 har det vist seg at TBU bommet grovt når de skulle beregne strømprisen. Grunnen var den rekordvarme sommeren i store deler av landet som førte til at strømprisene gikk i været. Tidligere i høst la SSB fram prognoser som viser at hele eller deler av reallønnsøkningen i 2018 blir spist opp av økte priser på energi og strøm.

Det krever Unio kompensert i neste lønnsoppgjør. Særlig når vi har i bakhodet at vi over flere år har hatt svært moderate lønnsoppgjør i Norge som følge av oljeprisfallet.

– Vi vil da ha fire år bak oss med svært svak reallønnsutvikling. Før lønnsoppgjørene i 2019 vil reallønningene fortsatt ligge under lønnsnivået i 2014, og det er dermed ikke overraskende om lønnskravene i 2019 vil synliggjøre dette, sier Lied.

At høye strømpriser også rammer næringslivet mener hun ikke er et godt argument for å moderere lønnskravene.

– Lønnstakerne blir hardere rammet av høyere strømpriser enn næringslivet. For privatpersoner utgjør strømprisene i snitt en større andel av de samlede utgiftene enn for næringslivet, sier Lied.

Pensjonistene

Unio er også bekymret for pensjonistene, som er på vei inn i sitt femte år med negativ utvikling.

– Pensjonene beregnes med lønnsvekst minus 0,75 prosent. Så når arbeidstakerne ikke får reallønnsutvikling slår det enda hardere ut for pensjonistene, sier Lied.

Nå mener Unio at regjeringen bør ha strømprisene og reallønnsvekst i bakhodet når de legger fram sitt forslag til statsbudsjett mandag.

– I statsbudsjettet ligger det et anslag på lønnsrammen. Det er særlig viktig for oss i offentlig sektor, sier Lied. (ANB)