Røde Kors skriker etter mer hjelp: – Vi frykter hva som kan skje

Røde Kors har ikke alltid nok folk til redningsaksjoner. Nå ber de spesielt unge folk melde seg som frivillige.