Hva skal Hedmark og Oppland hete? Det kan bli strid om navnet på det nye fylket

BØR BLI ENIGE: Hedmarks fylkesordfører Dag Rønning (Sp), til venstre, Opplands fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) og Opplands varaordfører Ivar Odnes (Sp) må sammen med fylkestingene komme til enighet om hva den nye, sammenslåtte fylkeskommunen bør hete før Stortinget skal vedta nytt navn. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

BØR BLI ENIGE: Hedmarks fylkesordfører Dag Rønning (Sp), til venstre, Opplands fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) og Opplands varaordfører Ivar Odnes (Sp) må sammen med fylkestingene komme til enighet om hva den nye, sammenslåtte fylkeskommunen bør hete før Stortinget skal vedta nytt navn. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Av

Det kan bli strid om hva den nye fylkeskommunen bestående av Hedmark og Oppland skal hete. Det er ikke gitt at det blir Innlandet fylkeskommune.

DEL

Dersom sammenslåingen av Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune blir en realitet, er det ikke sikkert at det nye navnet blir Innlandet fylkeskommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avventer et navneønske fra de to fylkeskommunene.

I forbindelse med at Stortinget vedtok sammenslåingen av de to fylkeskommunene, kunne det virke som om det var bestemt at det nye navnet skulle bli Region Innlandet. Det stemmer ikke. Noe nytt navn er ikke bestemt. I tillegg skal bruken av ordet fylkeskommune videreføres. Østlendingen har spurt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om den videre gangen i saken (forutsatt at det ikke blir regjeringsskifte og en eventuell reversering av tvangssammenslåingen, sånn Ap, Sp og SV har lovet).

Hva mener du at det nye fylket skal hete? Si din mening i kommentarfeltet nederst i saken!

Navn skal vedtas av Stortinget

Departementet opplyser at navnet på de nye fylkeskommunene skal vedtas av Stortinget. Departementet tar sikte på å legge fram et forslag til navn for Stortinget våren 2018. Fylkeskommunene skal drøfte og fatte vedtak om ønsket navn på det nye fylket før regjeringen fremmer forslag overfor Stortinget. Hedmark og Oppland har ikke vedtatt ønsket navn.

Hedmarks fylkesordfører Dag Rønning (Sp) ser gjerne at navnet blir noe annet enn Innlandet, men han er heller ikke klar for å slutte seg til forslaget Opplandene, som for lengst er blitt lansert i Oppland.

– Navnet Innlandet har på en måte festet seg, men jeg er ikke sikker på at det er det optimale. Uansett kommer nok innlandet til å stå sentralt i diskusjonen om nytt navn, sier Rønning. En rekke virksomheter og institusjoner med nedslagsfelt i begge fylker bruker Innlandet i navnet. Eksempler er Sykehuset Innlandet, Teater Innlandet og NHO Innlandet.

Skal vurdere nye oppgaver

En av årsakene til at det er misnøye både i Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune med den vedtatte sammenslåingen, er at fylkeskommunene ikke har fått mange nok nye oppgaver. Denne problemstillingen vil regjeringen nå se nærmere på. Det er satt ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget skal avslutte arbeidet innen 1. februar 2018, noe som gjør det mulig å foreta endringer i oppgavefordelingen innen de nye fylkeskommunene etableres 1. januar 2020.

Et annet spørsmål er hva som skjer med representasjonen fra Hedmark og Oppland på Stortinget etter sammenslåingen av fylkene. Departementet viser til at det etter Grunnloven skal det være 19 valgdistrikter ved valg til Stortinget. Uten endring av Grunnloven vil stortingsvalget i 2021 bli gjennomført med 19 valgdistrikter som i dag, selv om fylkene er slått sammen.

Hva mener du at det nye fylket skal hete? Si din mening i kommentarfeltet nederst i saken!

Endringer i valgloven?

Regjeringen skal sette ned et valglovutvalg som blant annet skal vurdere endringer i valgordningen. En av oppgavene blir å se hvordan den nye strukturen for fylkeskommunene påvirker valgordningen. Utvalget skal blant annet vurdere om dagens inndeling i valgdistrikt skal videreføres, eller om antall valgdistrikter skal reduseres i tråd med fylkesstrukturen. Planen er at valglovutvalget blir oppnevnt før sommeren, starter arbeidet i september, og leverer sin utredning innen utgangen av 2019. Eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om antall valgdistrikter vil da tidligst få virkning fra stortingsvalget i 2025.

Når det gjelder fylkestingsvalg legger departementet til grunn at dagens valgordning videreføres så langt som mulig. Hver nye fylkeskommune vil utgjøre ett valgdistrikt. For å legge til rette for at nye fylkeskommuner trer i kraft 1.1.2020, vil valget i 2019 gjennomføres som om sammenslåingen av fylkene allerede er gjort.

LES OGSÅ: Styrer mot Innlandet Frp og Innlandet Høyre

Artikkeltags