Ikke avklart hvor Janne-rettsaken skal holdes, og hvem som kan følge den

Artikkelen er over 1 år gammel

– Offentlig rettergang er et grunnleggende prinsipp i vår rettspleie. Derfor må det legges til grunn at domstolen i størst mulig grad legger til rette for publikum i saker med stor interesse, sier advokat Mauritz Aarskog.