Svein Jemtland anker ikke dommen til Høyesterett

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

5. juli ble Svein Rishovd Jemtland av Eidsivating lagmannsrett dømt til 17 års fengsel for drapet på kona Janne Jemtland natt til 29. desember 2017.

Det var ett år mildere enn dommen fra Hedmarken tingrett.

Når en dom fra lagmannsretten har falt, kan ikke skyldspørsmålet ankes videre. Derimot kan straffeutmålingen, saksbehandlingen eller lovanvendelsen ankes til Høyesterett.

Fredag 19. juli gikk ankefristen ut for Svein Rishovd Jemtland.

- Vi har fått beskjed fra forsvaret til Jemtland at de ikke anker, forteller konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen til NRK.

Jemtlands forsvarere ønsker ikke å kommentere saken.

Påtalemyndigheten har på sin side ytterligere tid til å vurdere om de vil anke dommen. Aktoratets frist for å anke, løper senest ut fire uker etter at dommen kom inn til den påtalemyndighet som utførte aktoratet. I dette tilfellet er det riksadvokaten.

- Vi har sendt over saken til Riksadvokaten som avgjør anke fra vår side, forteller Schartum-Hansen til NRK.

Artikkeltags