Berteigs klage på naboeiendom ble ikke tatt til følge

Det som er blitt omtalt som et ulovlig oppsatt tilbygg med skjermtak og utegrill på 39 kvadratmeter på Jessnes ble klaget inn til kommunen, men bygget blir stående.