Tårner seg opp med problemer

Av

Alt det gode kommer ikke fra oven, på Stavsjø. Bare spør kirkevergen.