Mannen er tidligere er dømt for to bildrap og kjøring uten førerkort ti ganger.

– Den tiltalte har gjentatte ganger vist at han ikke har noe respekt for vegtrafikkloven, mente aktor.

Les også: – Bør aldri få kjøre igjen

Han idømmes også 90 dagers fengsel, i tillegg til at han må dekke saksomkostninger på 3.000 kroner.

Heldig som ikke ble drapsmann igjen

I tingretten var det fokus på at tiltalte kun var heldig som ikke ble bildrapsmann for tredje gang.

– Hadde jeg ikke fått kastet meg over mot passasjersetet ville jeg fått traktoren i hodet, sier fornærmede i saken Aphirak Buakham.

Les også: - Flaks at jeg står her i dag

Mister levebrødet

Et stort poeng både fra tiltalte, og hans forsvarer Jostein Løken var at tiltalte vil miste sitt levebrød om han ble dømt.

– Tiltalte driver sitt eget entreprenørselskap, og er avhengig av å kunne føre motorvogn daglig. Denne ulykken var et hendelig uhell, og de tidligere dommene er så langt tilbake i tid at de ikke lenger er relevante, ble det sagt i rettssalen.

– Det er ikke grunnlag for å vurdere yrkessjåfører mer lempelig enn  øvrige trafikanter. Ulykken skjedde nettopp under utføring av arbeidet og viser, sammenholdt med hans tidligere trafikkrelaterte overtredelser, at tiltalte ikke er skikket til å føre motorvogn verken i forbindelse med jobb eller privat. At tiltalte ikke lenger kan utøve et yrke som innebærer føring av motorvogn er altså ikke en ubeleilig følge av tapet av førerretten, men snarere en ønsket og påkrevet reaksjon av hensyn til trafikksikkerheten, står det skrevet i dommen.