Skisserte nytt bygg for gode øvingslokaler til kor og korps

Kan et nytt bygg, satt opp av private aktører og leid av kommunen, bli løsningen på kommunens kulturpine for kor og korps?