Det er to grunner til at Prøysen skal fredes

Fredning: Etter snart fem års arbeid kommer Hedmark fylkeskommune nå fram med fredningsforslaget for husmannsplassen Prøysen. Arkivfoto

Fredning: Etter snart fem års arbeid kommer Hedmark fylkeskommune nå fram med fredningsforslaget for husmannsplassen Prøysen. Arkivfoto

Artikkelen er over 2 år gammel

Prosessen startet for snart fem år siden. Nå legger Hedmark fylkeskommune ut forslag om fredning av husmannsplassen Prøysen til offentlig høring.

DEL

Fredningsforslaget omfatter hele husmannsplassen, alle bygningene, inkludert Heggeli, Moelven-brakka som Alf Prøysen kjøpte til foreldrene sine, samt hagen og de nære omgivelsene. Det samme gjelder interiøret i stua.

Det foreligger også ei liste med større, løst inventar som også omfattes av fredningen.

Området rundt

Utendørsfredningen omfatter området innenfor skigarden rundt husmannsplassen, Heggeli og et område øst for Heggeli. Videre strekker fredningsområdet seg i en spiss mot E6 slik at den omfatter «steinrøysa neri bakken».

- Formålet med fredningen er å bevare Prøysen som et bygningshistorisk/arkitekturhistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et dikterhjem og som en representant for en husmannsplass i bruk i første halvdel av 1900 – tallet.

Fredningen skal sikre opprinnelige og tilbakeførte elementer, og seinere tilføyelser som har verdi for å vise en historisk utvikling i tida rundt avviklinga av husmannsvesenet

Men fredningen skal også sikre Prøysen som dikteren Alf Prøysens barndomshjem, og videre skal fredningen sikre minnet om og referansene til Alf Prøysens bakgrunn og barndom, til hans foreldre som de siste husmannsfolk på stedet, og til det miljøet som skildres i Alf Prøysens diktning.

– Stor opplevelsesverdi

Det er lagt ned mye arbeid i å tilbakeføre både selve Prøysenstua og Heggeli til den tilstanden de var i på den tida Prøysen bodde der. Dermed samsvarer den i stor grad situasjonen i Alf Prøysens barndom, dvs. rundt 1920 – 30, og gir et godt bilde av Alf Prøysens oppvekstmiljø og seinere referansepunkt fra tida før han startet sitt kunstneriske virke.

– Husmannsplassen Prøysen har derfor stor opplevelsesverdi for alle som vil fordype seg i Alf Prøysens liv og diktning, enten det er gjennom forskning og vitenskapelig fordypning, eller gjennom umiddelbar opplevelse og innlevelse, heter det i begrunnelsen for fredningen.

Fredningsforslaget legges nå ut til høring hos berørte parter, med frist 4. oktober. Kommunestyret skal også uttale seg før det endelige fredningsvedtaket fattes.

Artikkeltags