17 kirker i Norge får hjelp til klimasikring – en av dem ligger i Ringsaker

Stavsjø kirke

Stavsjø kirke Foto:

17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

DEL

Det kommer fram i en pressemelding fra Riksantikvaren tirsdag ettermiddag.

Stortinget bevilget 20 millioner kroner i 2019 til tilskudd til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein, og 10 millioner kroner til klimasikring av verneverdige kirkebygg. Midlene skal forsterke innsatsen for bevaring av kulturhistoriske viktige kirkebygg.

– De eldre kirkene er et enestående uttrykk for vår tusenårige kristne kulturarv. Derfor er det viktig å sikre disse kirkene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Midlene fordeles som tilskudd til det som kalles «klimaskallet» på listeførte og fredete kirker. Dette gjelder tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkebyggene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

– Å sikre disse kulturhistorisk viktige kirkene mot brann, forfall og klimapåvirkning er en stor og viktig oppgave. Med denne tildelingen er vi godt i gang med dette arbeidet. Det er jeg veldig glad for sier barne- og familieministeren.

Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningene. Tidligere i høst valgte Riksantikvaren ut de 60 fredete og listeførte kirkene som hadde dårligst innrapportert tilstand på klimaskallet. Mange valgte å søke.

Kirkenes alder og tilstanden på klimaskallet har veid tungt i avgjørelsen om hvilke kirker som får tilskudd.

– Kirkene er i en særstilling som kulturminner, og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Jeg er veldig glad for at vi har fått friske midler til å hjelpe noen av våre viktigste bygninger med et skikkelig løft til istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Bevilgningen på 20 mill. kroner til istandsetting og brannsikring av middelalderkirkene vil Riksantikvaren tildele senere i år.

Oversikt over fordeling til kirkene

Det er ni millioner kroner som går ut til klimasikring som tilskudd. Den siste millionen går til overordnede klimatiltak i regi av Riksantikvaren:

Navn

Byggeår

Kommune

Fylke

Beløp

Tosen kapell, Lande

1734

Brønnøy

Nordland

600 000

Sandnessjøen kirke

1881

Alstahaug

Nordland

600 000

Tranøy kirke

1775

Tranøy

Troms

600 000

Husøy kirke, Tønsberg

1933

Tønsberg

Vestfold

600 000

Feios kyrkje

1866

Vik

Sogn og Fjordane

300 000

Stavsjø kirke

1880

Ringsaker

Hedmark

600 000

Nedre Eiker kirke

1860

Nedre Eiker

Buskerud

600 000

Mandal kirke

1821

Mandal

Vest-Agder

600 000

Valle kirke, Lindesnes

1793

Lindesnes

Vest-Agder

430 000

Vigmostad kirke

1848

Lindesnes

Vest-Agder

570 000

Falnes kirke

1851

Karmøy

Rogaland

350 000

Åkra gamle kirke

1821

Karmøy

Rogaland

600 000

Vilnes kyrkje

1674

Askvoll

Sogn og Fjordane

300 000

Totland kyrkje

1912

Vågsøy

Sogn og Fjordane

450 000

Gimmestad gamle kyrkje

1692

Gloppen

Sogn og Fjordane

600 000

Innvik kyrkje

1822

Stryn

Sogn og Fjordane

600 000

Sandar kirke

1792

Sandefjord

Vestfold

600 000

Artikkeltags